PRIMA – Mukhlis, M.Pd

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu ‘alaikum Wr..Wb…   Latar Belakang Guru adalah seorang Pendidik. sebagai insan yang mulia dan berjasa kerana merekalah yang bertanggungjawab mendidik manusia, hingga melahirkan generasi Muslim yang beriman dan beramal soleh serta sanggup melaksanakan tugas terhadap diri, keluarga, masyarakat Read More …